Ons geheue vir klanke is aansienlik slegter as ons geheue vir visuele of tasbare dinge