Om behandeling van seldsame bloedstoornis meer bekostigbaar, doeltreffend te maak