Nobelist stel 'n onkonvensionele siening van tipe 2-diabetes oorsaak voor