Spesifieke tipes makrofage wat die erns van Crohn se siekte beïnvloed, is geïdentifiseer