In die akademie is mans meer geneig om saam te werk met laer-geordende kollegas