Kombinasiebenadering verminder die verspreiding van dwelmverwante MIV in nuwe rekenaarmodel