Nuwe genetiese sindroom geïdentifiseer wat allergie, immuungebrek, neurokognitiewe inkorting insluit