Drankvriende ontken dat hulle alkoholiese drankbestellings kopieer