Hoe seksuele kontak met buitestaanders bydra tot MIV-infeksies binne gemeenskappe