Voordele van gemeenskapsgebaseerde behandeling van skisofrenie gedemonstreer deur mylpaalstudie