Leiding vir optimale geh alte, veiligheid van HDR bragiterapie