Potensiele teiken gevind vir middel om allergiese asma te behandel