Rekenaars wat gebruik word om neurone te 'sien' om breinfunksie beter te verstaan