Groep A-streptokokke tydens swangerskap: Deskundige dra by tot navorsing