Babas wat bekende werkwoorde gebruik om nuwe selfstandige naamwoorde te leer: Voordat babas in sinne begin praat, gee hulle noukeurig aandag aan gesprekke