Opioïed-regimes wat die beste pynbeheer lewer, weerspieël toetsbevindinge van sitochroomdefekte