Skakel tussen genetiese variasie, alkoholafhanklikheid gevind