Eerste proef van geenterapie vir sistiese fibrose om voordelige effek op longfunksie te toon