Geenvariant kan bydra tot verhoogde kankerrisiko in Afro-Amerikaners: 'n Enkele variant in 'n kritieke gewasonderdrukker-geen kan die genetiese basis vir sommige ongelykhede in kankervoorkoms onderlê