Antioksidante en aminosure kan 'n rol speel in die behandeling van psigose