Ná naloksoon, wanneer kan opioïed-oordosispasiënte veilig ontslaan word? Studie bevestig een uur reël